• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Kapcsolat

Györe Intertrans Kft.

cím: H-8900 Zalaegerszeg, Fuvar utca 15. hrsz. 15446
Tel.: +36-92/511-904
E-mail: gyoreintertrans@gyoreintertrans.hu

NYDOP-1.3.1/DE-13-2013-0011

Minőségpolitika

Minőségpolitikai nyilatkozat
 
A GYÖRE INTERTRANS NEMZETKÖZI FUVAROZÓ SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
 
folyamatosan törekszik megszerzett piaci pozícióinak megtartására, lehetőség szerint a piaci részesedés növelésére.
 
Célunk ügyfeleink, partnereink megelégedettségének fokozása, s így
aktív részvétel üzleti sikereik elérésében.
 
A fenti célok megvalósításának fontos eszköze az MSZ EN ISO 9001:2001szabvány követelményeit kielégítő, tanúsított minőségirányítási rendszerünk működtetése és folyamatos fejlesztése.
 
A Minőségpolitikánkban megfogalmazottak elérését minőségcélok kitűzésével és megvalósításával kívánjuk biztosítani. A működtetett minőségirányítási rendszerünket rendszeresen átvizsgáljuk. Az átvizsgálások megállapításait, a külső és a belső információkat feldolgozzuk és értékeljük, amely alapján fejlesztjük rendszerünket, folyamatainkat, szolgáltatásainkat.
 
Hosszú távú partneri kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal az alvállalkozóinkkal, akik azonosulnak céljainkkal.
 
Minőségpolitikánk megvalósíthatóságának letéteményese az a humán erőforrás, amelynek legfőbb feladata minőségirányítási rendszerünk működtetése. A vezetés ezért minden szinten támogatja, de egyben meg is követeli a folyamatos képzést és önképzést.
 
Valamennyi munkatársunk kötelessége és érdeke, hogy személyes tudásával, tevékenységével hozzájáruljon Társaságunk sikeréhez.